Crew

Director
Production Kalpathi S Aghoram, Kalpathi S Ganesh, and Kalpathi S Suresh.
Music Director Yuvan Shankar RAJA